Beyond Borders

Ponad granicami

🇵🇱

Wraz z naszymi Partnerami rozpoczynamy projekt poświęcony ludziom, którzy musieli opuścić swój kraj, zostawić swój dom, wyruszyć w nieznane… Nie pozostawiono im wyboru. 
 
Projekt będzie zawierał wiele artystycznych wątków w wielu miejscach. Ponad granicami państw i podziałów.

Autor plakatu: Maja Machaj

Autor plakatu: Maja Machaj

🇺🇦

Разом із нашими партнерами ми запускаємо проект, присвячений людям, яким довелося покинути свою країну, залишити рідний дім, відправитися в невідомість… У них не залишилося вибору.

Проект матиме багато художніх ниток у багатьох місцях. Через національні кордони та поділи.

🇬🇧

Together with our partners, we are launching a project dedicated to people who had to leave their country, leave their home, go into the unknown … They were left with no choice.

The project will have many artistic threads in many places. Across national borders and divisions.

🇫🇷

Avec nos partenaires, nous lançons un projet dédié aux personnes qui ont dû quitter leur pays, quitter leur maison, partir vers l’inconnu… Elles n’ont pas eu le choix.

 

Le projet aura de nombreux fils artistiques dans de nombreux endroits. Au-delà des frontières et des divisions nationales.

🇳🇴

Sammen med våre partnere lanserer vi et prosjekt dedikert til mennesker som måtte forlate landet sitt, forlate hjemmet sitt, gå ut i det ukjente … De hadde ikke noe valg.

Prosjektet vil ha mange kunstneriske tråder mange steder. På tvers av landegrenser og skiller.

People. A human life.

Ludzie. Ludzkie życie.

🇵🇱

Tak wiele zależy od nas samych, ale czasami nie mamy na nic wpływu. Jesteśmy jednocześnie tak podobni i tak różni. Jesteśmy tacy sami… Jesteśmy ludźmi.

W Projekcie BEYOND BORDERS chcemy się skoncentrować na ludziach, którzy zmuszeni są przez różne okoliczności do opuszczenia swojego domu. Zostawienia wszystkiego co zbudowali, często także swoich bliskich. Powody mogą być różne: wojna, względy polityczne, religijne, prześladowania, konflikty na różnych poziomach. Pragniemy wyjść do tych osób, dać możliwość opowiedzenia swojej historii, podzielenia się swoją wypowiedzią. Dajemy tą możliwość w przestrzeni szeroko rozumianej sztuki, w której na co dzień się poruszamy.

Pragniemy dzielić się tym co mamy i działać kolektywnie.
Pragniemy być zmianą na świecie, której sami wypatrujemy.

More information soon. Follow us on social media:

Więcej informacji wkrótce. Śledźcie nas w social mediach:

 

Edition I

Edycja I

🇬🇧

The first edition of the Beyond Borders project!
On June 23, On The Hoof in London will host the inaugural exhibition of works as part of our international, long-term project.

An exhibition of photographs by the Syrian artist Younis Alharaki will open, as well as a screening of the acclaimed film “Human Flow” by the world-renowned Chinese artist, documentary and activist Ai Weiwei.

🇵🇱

Pierwszą odsłona projektu Beyond Borders!
Już 23 czerwca w On The Hoof w Londynie odbędzie się inauguracyjna wystawa prac w ramach naszego międzynarodowego, długofalowego projektu.

Otwarta zostanie wystawa fotografii syryjskiego artysty Younis Alharaki , a także przedstawiona będzie projekcja uznanego filmu „Human Flow” zrealizowanego przez światowej sławy chińskiego artystę, dokumentalistę i aktywistę Ai Weiwei.