Geneza

Przestrzeń Helisy powstała z pragnienia serca, z pragnienia dusz jej fundatorów. 

Jesteśmy grupą twórców, których połączyła praca, pasja i przyjaźń. Zamiłowanie do tworzenia mamy wpisane w DNA. Połączenie wielu nowych, kreatywnych pomysłów zaowocowało powołaniem wspólnej płaszczyzny działań. Teraz otwieramy się na innych, chcemy dzielić się, inspirować, kreować i budować. Ciesząc się wspólną artystyczną drogą chcemy tą radość i potencjał przekazywać dalej.

Przyczynkiem do zawiązania Fundacji Helisa byli także ludzie wokół nas. Nasz wspaniały zespół, fachowcy, artyści, partnerzy… Wszyscy, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji dotychczasowych działań. To wraz z nimi otwieramy te nowe drzwi kreacji. Pragniemy być z Wami i dla Was.

Helisa to splot, łańcuch, pewna struktura. W naszej historii symbolizuje splot pewnych wydarzeń, łańcuch rąk dobrych ludzi i strukturę, w której wzajemnie się uzupełniamy i na siebie oddziałujemy. W naszych licznych rozmowach o sztuce i życiu zaczarowały nas tematy związane z metafizyką, astronomią, naturą i odwiecznym porządkiem świata. Zainspirowani sztuką i twórcami, z którym przyszło nam obcować, zafascynowani złożonością otaczającej nas materii i onieśmieleni prawami natury, fizyki, matematyki, pięknem i oddziaływaniem sztuki i muzyki, zaczęliśmy marzyć… Odkryliśmy niezwykły ciąg Fibonacciego i jego graficzne odwzorowanie, które wrysowaliśmy w logo naszej Fundacji. Zafascynowała nas idea złotego podziału, zwana harmonicznym podziałem, a także złotą lub boską proporcją. Ze wszystkich naszych inspirujących spotkań w naturalny sposób zrodziła się idea naszej Fundacji Helisa. Świat, który nas otacza, choć wydaje się przypadkowy i nieuporządkowany jest pełen zależności, relacji, powiązań i wzajemnych oddziaływań. W pozornym chaosie można dostrzec harmonię i odwieczny porządek. Dostrzegliśmy jak dawane dobro wraca do nas pozytywną i dobrą energią.

Tak nastał początek, punkt zero, a właściwie nieuniknione następstwo i kolejna era naszych działań…

Nasza misja i działania

Naszym pragnieniem jest aby Helisa była impulsem do pozytywnych zmian, do rozwoju, do współpracy i tworzenia. Chcemy być pozytywną zmianą i z tą iskrą docierać dalej i szerzej, w szczególności poprzez organizację i finansowanie multimedialnych imprez artystycznych, wydarzeń, wystaw, wernisaży i festiwali.

Nawiązujemy współpracę partnerską z uczelniami, szkołami, galeriami, muzeami, instytucjami, organizacjami, fundacjami i firmami, polskimi i zagranicznymi. Ponadto zajmujemy edukacją w zakresie kultury i sztuki poprzez prelekcje, konferencje, warsztaty, szkolenia i kursy, a także wspieramy pozaszkolne formy edukacji kulturalnej i twórczej.

Wspomagamy organizacyjnie i finansowo projekty artystyczne. Są to między innymi pokazy filmu, mappingu i animacji, a także koncerty i wernisaże prezentujące sztukę współczesną i multimedia. Promujemy projekty oparte o fotografię, grafikę komputerową i techniki audiowizualne.

Tworzymy galerie sztuki, stacjonarne i wirtualne, koordynujemy prace ośrodków działań twórczych oraz miejsc umożliwiających prezentację działań artystycznych i dzieł sztuki współczesnej. Organizujemy również pracownie artystyczne i multimedialne, warsztaty i plenery. Tworzymy i integrujemy kluby kultury, panele artystyczne, dyskusyjne.

Naszą misją jest także współpraca z autorytetami w zakresie kultury, sztuki, architektury, nauki, ochrony środowiska, polityki i gospodarki. Nasza działalność to także wspieranie finansowe, organizacyjne, rzeczowe, doradcze i marketingowe artystów i środowisk twórczych.

Prowadzona przez Fundację Helisa działalność promocyjna, edukacyjna, informacyjna i kulturalna jest wielotorowa z dużym udziałem internetu oraz nowoczesnych środków przekazu wirtualnego, związanych ze sztuką współczesną i szeroko rozumianą kulturą audiowizualną.

Zajmujemy się popularyzacją i promocją sztuki autorskiej. Angażujemy się także w kampanie edukacyjne i społeczne na rzecz ochrony praw człowieka i równego traktowania, wzmocnienia grup narażonych na wykluczenie i mniejszości. Zależy nam na prezentacji aktualnych zjawisk społecznych poprzez sztukę. Tworzymy także płaszczyzny do międzyregionalnej oraz międzynarodowej współpracy artystów. Ponadto nawiązujemy współpracę i pielęgnujemy relacje z artystami oraz instytucjami zrzeszającymi twórców w celu szerokiej promocji sztuki współczesnej.

Realizujemy produkcje audiowizualne, a także projektujemy grafikę promującą poszczególne działania. Zajmujemy się również opracowywaniem i wydawaniem publikacji, albumów, czasopism, książek w tym także w postaci cyfrowej lub wirtualnej.

Nasze cele

Powołaliśmy naszą Fundację do prowadzenia wszechstronnej działalności, w zakresie rozwoju i propagowania kultury oraz sztuki we wszelkich jej przejawach.

Naszymi nadrzędnymi celami są działania na rzecz wspierania aktywności twórczej, tworzenia miejsc i sytuacji do swobodnej kreacji artystycznej, które będą zgodne z wizją oraz praktycznymi potrzebami artystów. Przyświeca nam także cel popularyzacji, upowszechniania oraz promocji sztuki współczesnej, w tym również sztuki niszowej, niekomercyjnej, nieprofesjonalnej oraz awangardowej. Organizujemy, wspieramy oraz jesteśmy animatorem inicjatyw artystyczno-edukacyjno-kulturalnych.

Pragniemy tworzyć szanse dla wszechstronnego rozwoju twórców oraz artystów i otwierać możliwości prezentacji twórczości młodych i zdolnych autorów. Propagujemy rozwój edukacji artystycznej i działania na rzecz współpracy i integracji środowisk twórczych.

Promujemy polską sztukę oraz jej twórców w Polsce i poza jej granicami, dzięki licznym parterom, współpracującym galeriom i instytucjom, między innymi w Londynie, Nowym Jorku, Egipcie czy Norwegii. Prezentujemy także sztukę polskich autorów tworzących poza granicami kraju.

W naszych celach statutowych zawierają się także działania na rzecz angażowania społeczności w inicjatywy kulturalne i społeczne oraz integracja dzieci i młodzieży. Poprzez działalność pragniemy zwrócić uwagę na rzecz ochrony praw człowieka i równego traktowania, wzmocnienia grup narażonych na wykluczenie i mniejszości. Nie zapominamy także o niezwykle istotnej poprawie świadomości w dziedzinie ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz ukierunkowaniu na uzyskanie pozytywnych efektów przyrodniczych. Bliskie naszemu sercu są inicjatywy na rzecz ochrony zwierząt. Tworząc nasze inicjatywy nie zapominamy o ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego. Matka ziemia jest naszym wspólnym dobrem.

Nasz zespół

Artystka, malarka, twórca w nieszablonowych technikach mix-media-art, architekt wnętrz, projektantka mebli i przedmiotów dekoracyjnych, felietonistka, kurator i organizator wystaw, Prezes Fundacji Helisa.

Katarzyna Korus

Fundator

Marketingowiec, artystka, grafik, twórca w tradycyjnych technikach malarskich, rysunkowych i graficznych, a także w technikach cyfrowych, marketingowiec, specjalista do spraw reklamy, a także projektantka stron www.

Monika Chomiuk

Fundator

Visual Content Producer, technik projekcji i organizator festiwali mappingu 3D, utalentowany twórca animacji 2D i 3D, grafik komputerowy, DJ, VJ, producent filmów i animacji, Wiceprezes Fundacji Helisa.

Daniel Fedorczyk

Fundator

cytat ikona helisa

Kasia

Zawsze energiczna, uśmiechnięta i pozytywnie zakręcona. W jej głowie pomysły mnożą się przez pączkowanie, jeden po drugim. 

Śmiało i odważnie kroczy przez życie, a jej twórczość poza oryginalnym stylem i artystycznym kunsztem niesie także wielką moc ukrytego przekazu, który odbiorca może odczytać w każdym detalu jej prac.

Kasia jest jak zapalnik, który motywuje do działania wszystkich wokół, prawdziwa bomba energetyczna!

 Wokół siebie zawsze roztacza pozytywną aurę, jej sympatia i empatia dla innych zdają się nie mieć granic. Uwielbia poznawać nowych ludzi, buduje trwałe relacje, zawsze jest bezinteresownie pomocna. Przede wszystkim Kasia jest też niczym przewodnik duchowy, który potrafi zmotywować, dodać skrzydeł i wiary w to, co wydaje się prawie niemożliwe… 

A kiedy już przyjdzie do realizacji planów, zakasuje rękawy i działa z prędkością światła!

cytat ikona helisa

Monika

O takich osobach mówi się, że są poukładane, ale to nie cała prawda, to byłoby zbyt proste. Systematyczna i zorganizowana, “dopinająca” każdy temat do końca, jednocześnie posiadająca ogromne pokłady fantazji, artystycznej wrażliwości oraz uważności. 

Praca z ludźmi oraz współpraca na różnych poziomach popycha ją do tworzenia nowych projektów.

Używając z łatwością mediów nie ogranicza się tylko do tych działań, sama również tworzy, maluje, kreuje oraz inspiruje innych. 

W życiu ciągle dba o dobry pozytywny balans miedzy kreacją a pragmatyzmem, umysłem a sercem. Zauważa zawsze pozytywne skutki zdarzeń mówiąc: “każda bitwa Twojego życia ukształtowała Cię dzisiaj jako człowieka”.

cytat ikona helisa

Daniel

Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy nowy temat jest dla niego nowym wyzwaniem, który szybko wchodzi w stan realizacji. Tworzenie i realizacja nowych pomysłów jest dla niego impulsem do ciągłego rozwoju.

Zawsze pozytywny, życzliwy innym, otwarty na nowe projekty oraz współpracę.  Jego głowa jest pełna pomysłów i idei, zdawać by się mogło że czasami przebywa na “innej planecie” jednocześnie na co dzień twardo stąpa po ziemi.

 Realizując projekt poświęca się mu bez reszty podążając krok po kroku konsekwentnie do zaplanowanego finału.

Szeroko pojęte new art media są jego naturalnym środowiskiem w którym czuje się jak “ryba w wodzie.”

Podczas swojej zawodowej drogi zrealizował wiele wielkoformatowych projektów, pozyskując także wielu partnerów. Swoją wiedzą dzieli się prowadząc zajęcia, konkursy oraz szkolenia.

W pracy i życiu wyznaje zasadę że sama droga jest wartością nie tylko osiąganie kolejnych celów.