Fundacja Helisa poszukuje i promuje rozmaitych, artystycznych form przekazu treści. Fascynuje nas światło, kolor, faktury, interpretacja tematu i odważne, kreatywne wizje twórców.

BODY ART

Materiałem i środkiem wyrazu staje się ciało artysty. Ciało oraz umysł, relacje między fizycznością, a psychiką stają się przyczynkiem do samopoznania.

FOTOGRAFIA

Alchemiczne rysowanie światłem wrażeniowych opowieści. Rejestrowanie trwałego obrazu za pomocą światła.

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Cyfrowa synteza i manipulacja treści wizualnych. Łączy grafikę i informatykę tworząc magiczne obrazy.

GRAFIKA I LITOGRAFIA

Pozwala na powielanie rysunku z matrycy na wybranych materiałach. Grafika artystyczna skupia w rękach artysty cały proces twórczy. Efektem którego jest dzieło sztuki, rycina.

MALARSTWO

Plama barwna, linia są środkami wyrazu na podobraziu płótna lub deski. Najczęściej w tworzone w dwóch, trzech wymiarach z elementami 3D. Poszukuje różnorodnych form wyrazu.

MAPPING 3D I SZTUKI AV

Projekcja multimedialna, audiowizualny pokaz, performance. Najczęściej obiekt przestrzenny ubieramy jest w obraz tworząc niezwykłe animowane obrazy, które wychodzą do widza.

MODA

Charakteryzuje epokę, trendy. Uwydatnia zewnętrzne i wewnętrze przejawy ekspresji członków danej zbiorowosci. Odnosi się do sztuki oraz designu także do projektowania ubioru haute couture.

MUZYKA

Samoekspresja oraz przekaz subiektywnych odczuć kompozytora oraz wykonawcy, który ma wpływ na odczucia, trakcje i świadomość słuchacza. Słuchacz przetwarza te odczucia w sposób indywidualny.

RYSUNEK

Komponowanie lini na płaszczyźnie. Walory wizualne tworzone za pomocą odpowiednich narzędzi powodują zróżnicowane, subiektywne obrazy.

RZEŹBA

Forma artystyczna wykorzystująca różnorakie materiały. Swoją przestrzennością daje możliwość oglądania jej z każdej strony, odkrywając w światłach i cieniach różnorodne detale i faktury.

TANIEC

Ekspresja ciała, zmysłów i ruchu. Taniec pozwala na uwolnienie niesamowitej energii i opowiedzenie gestem, ruchem wciągającej historii.

TECHNIKI MIESZANE

Wykorzystują wielowątkowość w sztuce przekazu. Czerpią z różnych technik finalnie dają nowo ciekawa i zaskakująca artystyczna jakość.