Lechosław Lameński ur. 1949 roku w Bydgoszczy, gdzie uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. W latach 1968-1973 studiował historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej pt.: „Szczep Rogate Serce”.

Od października 1974 roku rozpoczął pracę w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, był też wieloletnim Kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej, którą kierował nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę z końcem września 2020 roku. Od początku roku akademickiego 1999/2000 do jesieni 2005 roku, przez dwie kadencje, pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Historii Sztuki KUL.

 

Jest trzykrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, otrzymał  też Srebrną Honorową Odznakę Zasłużonemu dla Lublina (1990) oraz Srebrny (2005) i Złoty Krzyż Zasługi (2010), a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2014) i Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2014). W dniu 11 grudnia 2015 Walny Zjazd Delegatów SHS w Warszawie przyznał mu członkostwo honorowe Stowarzyszenia Historyków Sztuki, którego jest wieloletnim członkiem (od 1973) i prezesem Lubelskiego Oddziału SHS, nieprzerwanie od 1987 roku. Od 1982 roku współpracuje z kwartalnikiem literacko-artystycznym „Akcent” (wydawanym w Lublinie), w którym pełni funkcję redaktora działu plastyki i historii sztuki.

Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego KUL (od 2001); członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN; członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2009); członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego; członek Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie; członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2017); członek jury konkursu im. prof. Jerzego Łozińskiego; przewodniczący Rady Muzealnej przy Muzeum Historycznym w Sanoku; wieloletni przewodniczący Rady Muzealnej Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz Rady Muzealnej Muzeum w Jarosławiu (2002-2003); przewodniczący Rady Muzealnej nowo powstałego Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu; członek Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury, działającego w ramach Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Lechosław Lameński wypromował 261 prac magisterskich, był promotorem w 28 zakończonych przewodach doktorskich, brał udział w 58 przewodach doktorskich w charakterze recenzenta  oraz w 21 przewodach habilitacyjnych w charakterze recenzenta, członka i przewodniczącego komisji. Był recenzentem w 4 przewodach profesorskich.

Prof. Lameński jako krytyk i historyk sztuki życiem i twórczością Stanisława Szukalskiego zajmuje się od 50 lat, opublikował ponad dwadzieścia książek i artykułów poświęconych Szukalskiemu i gronu jego uczniów. Poprowadził wiele popularyzatorskich wykładów o Szukalskim i szukalszczykach, jest niekwestionowanym autorytetem i nieocenionym źródłem informacji w tej dziedzinie, konsultantem lub redaktorem większości istotnych publikacji na ten temat.