Marcin Wawerski- historyk sztuki, muzealnik. Kierownik Działu Historii i Kultury Regionu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Kurator wystaw czasowych. Autor artykułów z zakresu historii sztuki sakralnej. Animator kultury i historii regionalnej. Społecznik.