Informacje wprowadzające

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle istotne, dlatego też wszystkie nasze działania związane są z ich ochroną. Niniejsza polityka prywatności zawiera dokładne informacje dotyczące celów oraz sposobów przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez FUNDACJĘ HELISA.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA HELISA z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Modrzewskiego 47. Niniejsza polityka prywatności dotyczy użytkowników, którzy korzystają z serwisu internetowego helisafoundation.pl oraz wszystkich jego podstron.

FUNDACJA HELISA  nie bierze odpowiedzialności za sposób gromadzenia i ochrony danych osobowych, jak również za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na stronie helisafoundation.pl.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu internetowego helisafoundation.pl ma zastosowanie na podstawie:

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym, Wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, można w każdej chwili zrezygnować z udzielenia owej zgody, jednak może wiązać się to z brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu, które wymagają podania danych osobowych (na przykład korzystanie z formularza kontaktowego).

 
W jakim celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe?

Przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w celach marketingowych i komunikacyjnych. Wszystkie zbierane i przetwarzane dane służą poprawnemu zarządzaniu witryną, ulepszaniu funkcjonowania serwisu internetowego, usprawniania jego działania, analizy działań użytkowników, ich preferencji, badania popularności konkretnych podstron i elementów witryny internetowej.

Przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu nie podlegają przekazywaniu ich do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. Dane osobowe nie są także przetwarzane przez inne firmy zewnętrzne.

Dane osobowe, które zostały przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie internetowej lub za pomocą bezpośredniego kontaktu, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, przetwarzane są w okresie niezbędnym do obsłużenia zapytań i kontaktu. Szczegółowe zasady przetwarzania określone są przez klauzule umiejscowione pod każdym z formularzy.

 
Jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane?

Analizujemy i przechowujemy dane logów systemowych, a także: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail użytkowników, które zostały przekazane przez nich dobrowolnie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Ponadto do gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych danych należą: informacje o rodzaju przeglądarki internetowej użytkownika, godziny i daty nadejścia zapytania, adres strony internetowej, z której nastąpiło przejście do witryny internetowej, a także liczby danych przesyłanych przez serwer.

 
Pliki cookies

Witryna internetowa korzysta z plików cookies, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Są one wykorzystywane są w celu:

  • ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu,
  • tworzenia raportów, analiz, statystyk, które pozwalają zbadać, w jaki sposób odbiorcy serwisu korzystają ze stron internetowych. Wpływa to na poprawianie ich funkcjonalności, struktury i zawartości,
  • dopasowania zawartości i funkcjonalności witryny do indywidualnych wymogów użytkowników

Użytkownik może usuwać oraz blokować pliki cookies przy wykorzystaniu ustawień stosowanej przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu służącym do odwiedzania serwisu. Każdy odbiorca treści internetowych może zmienić sposoby zarządzania plikami cookies, jednak zablokowanie plików cookies może skutkować ograniczonym dostępem do witryny, lub brakiem dostępu.

 
Prawa użytkownika

Każdy użytkownik serwisu ma uprawnienia związane z jego danymi osobowymi dotyczące:

  • dostępu do wszystkich gromadzonych oraz przetwarzanych danych osobowych,
  • zmiany danych osobowych oraz usunięcia ich,
  • anulowania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz zakresu ich przetwarzania i przechowywania,
  • złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Żądanie edycji bądź usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w sytuacjach, kiedy FUNDACJA HELISA jest zobowiązana do zachowania danych ze względów prawnych albo bezpieczeństwa.

 
Postanowienia końcowe

FUNDACJA HELISA zobowiązuje się do zabezpieczania danych osobowych użytkowników serwisu przed dostępem do nich przez osoby trzecie, które nie są ich administratorami. Ponadto obligujemy się do przechowywania danych osobowych w tajemnicy oraz z zastosowaniem wszystkich możliwych zabezpieczeń chroniących dane osobowe.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez FUNDACJĘ HELISA przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne do świadczenia usług czy wykonania czynności związanych z zapytaniami i zadaniami od użytkowników.

W przypadku wszelkich uwag oraz wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: biuro@helisafoundation.pl