Zuzanna Sitek – ur. w Krakowie. Do czerwca 2022 uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Od września rozpocznie naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr. 1  im. Emila Młynarskiego w Warszawie. Swoją przygodę ze skrzypcami rozpoczęła w wieku lat siedmiu, osiągając liczne sukcesy na arenie polskiej i międzynarodowej.  Jest także stypendystką Fundacji Pro Musica Bona oraz laureatką licznych konkursów skrzypcowych o zasięgu międzynarodowym oraz Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za dotychczasowe osiągnięcia w nauce i innych formach działalności poza programem kształcenia.