HELISA Art Project

INSPIRED BY SZUKALSKI

馃嚨馃嚤

Przedstawiamy nasz multidyscyplinarny projekt artystyczny, zainicjowany przez artystk臋 Marth臋 Mulaw臋, kt贸rego tematem jest tw贸rczo艣膰 zainspirowana sztuk膮 Stanis艂awa Szukalskiego.

Naszym najbli偶szym celem jest prezentacja prac podczas 16. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, w dniach od 30 lipca do 7 sierpnia 2022. B臋dzie to pierwsza, inauguracyjna ods艂ona projektu, kt贸ry zamierzamy rozwija膰 w kolejnych latach.

Wierzymy, 偶e ten projekt nie tylko przywr贸ci nale偶n膮 s艂aw臋 tego wielkiego artysty, ale b臋dzie te偶 tw贸rcz膮 kontynuacj膮 jego niepowtarzalnych plastycznych wizji, a efekty b臋d膮 oryginalne, ciekawe i inspiruj膮ce.

馃嚞馃嚙

We present our multidisciplinary artistic project, initiated by artist Martha Mulawa, the theme of which is the work inspired by the art of Stanis艂aw Szukalski.

Our immediate goal is to present the works during the 16th edition of the BNP Paribas Dwa Brzegi Film and Art Festival in Kazimierz Dolny, from 30 July to 7 August 2022.聽It will be the first, inaugural version of the project that we intend to develop in the coming years.

We believe that this project will not only restore the due fame to this great artist, but will also be a creative continuation of his unique visual visions, and the effects will be original, interesting and inspiring.

Art Project Inspired by Szukalski

Kazimierz Dolny 2022

馃嚨馃嚤

Pierwsza ods艂ona projektu 鈥瀂ainspirowani Szukalskim鈥, realizowana jest przez Fundacj臋 HELISA podczas 16. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.

Przygotowali艣my unikatowe wystawy prac plastycznych, zainspirowanych tw贸rczo艣ci膮 Stanis艂awa Szukalskiego, kt贸rym towarzyszy膰 b臋d膮 dzia艂ania o charakterze multimedialnym: mapping 3D, performance, koncerty muzyki autorskiej, nawi膮zuj膮cej do 偶ycia i tw贸rczo艣ci Artysty. Wa偶nym punktem Projektu jest przedstawienie oryginalnego filmu dokumentalnego o Szukalskim produkcji Netflix: 鈥濿alka: 呕ycie i zaginiona tw贸rczo艣膰 Stanis艂awa Szukalskiego鈥, kt贸rego projekcj臋 poprzedzi wywiad ze wsp贸艂producentk膮 Ann膮 Dobrowolsk膮 i re偶yserem Ireneuszem Dobrowolskim, przeprowadzony przez Dyrektor Artystyczn膮 Festiwalu Gra偶yn臋 Torbick膮. W filmie wyst臋puje r贸wnie偶 jedyny spadkobierca praw do tw贸rczo艣ci Artysty, Glen Bray, kt贸rego Instytucja Szukalski Archives udzieli艂a naszemu przedsi臋wzi臋ciu patronatu.聽

Wyj膮tkowymi wydarzeniami b臋d膮 r贸wnie偶: prezentacja materia艂贸w dokumentuj膮cych wypowiedzi samego Artysty, prelekcje i prezentacje dotycz膮ce specyfiki i oryginalno艣ci dokona艅 Szukalskiego, a tak偶e dzia艂a艅 tw贸rc贸w inspiruj膮cych si臋 ikonograficznym bogactwem dzie艂a tego genialnego tw贸rcy – przede wszystkim rze藕ba, ale te偶 malarstwo, grafika i rysunek, batik, moda, tatua偶, taniec wsp贸艂czesny, instalacje artystyczne.

Projekt zak艂ada wydarzenia jednorazowe oraz roz艂o偶one w czasie, odbywaj膮ce si臋 w wielu lokalizacjach Kazimierza Dolnego, takich jak Albrecht贸wka, Baszta, Zamek, Muzeum Nadwi艣la艅skie z oddzia艂ami (Kamienica Celejowska, Odzia艂 Historii i Kultury Regionu, Oddzia艂 Muzeum Sztuki Z艂otniczej) Kazimierski O艣rodek Kultury Promocji i Turystyki, Hotel Spichlerz, Winnica Kazimierskie Wzg贸rza oraz szeroko pojmowana przestrze艅 miejska.

Posta膰 Stanis艂awa Szukalskiego wi膮偶e si臋 mocno zar贸wno z filmem, jak i sztuk膮 oraz wyj膮tkowym miejscem, jakim jest Kazimierz Dolny. W M臋膰mierzu, na Albrecht贸wce, znajduj膮 si臋 ruiny Willi Szuka艂ka, b臋d膮cej w okresie mi臋dzywojennym w艂asno艣ci膮 Szukalskiego, kt贸ry przez jaki艣 czas mieszka艂, tworzy艂 i wypoczywa艂 w Kazimierzu.

Najbardziej istotnym celem Projektu jest zmiana postrzegania tw贸rczo艣ci Szukalskiego w negatywnych kontekstach, podkre艣lenie artystycznej warto艣ci jego dzie艂a i przywr贸cenie nale偶nej rangi temu wybitnemu i zapomnianemu arty艣cie w historii sztuki.

Wi臋kszo艣膰 prac prezentowanych podczas Projektu Inspired by Szukalski jest dost臋pna do zakupienia! Aby zam贸wi膰 wybrane prace zapraszamy do kontaktu z nami. W celu zam贸wieniia wybranych prac zapraszamy do kontaktu z nami.

馃嚞馃嚙

The first edition of the project “Inspired by Szukalski” is carried out by the HELISA Foundation during the 16th edition of the BNP Paribas Two Riversides Film and Art Festival in Kazimierz Dolny.

We have prepared unique exhibitions of artworks inspired by the works of Stanis艂aw Szukalski, which will be accompanied by multimedia activities: 3D mapping, performance, concerts of original music referring to the artist’s life and work. An important point of the Project is the presentation of the original documentary about Szukalski, produced by Netflix: “Walka: 呕ycie and lost work by Stanis艂aw Szukalski”, the screening of which will be preceded by an interview with co-producer Anna Dobrowolska and director Ireneusz Dobrowolski, conducted by the Artistic Director of the Festival, Gra偶yna Torbicka. The film also features the only heir to the rights to the Artist’s work, Glen Bray, whom the Szukalski Archives Institute granted honorary patronage to our project.

The following will also be exceptional events: presentation of materials documenting the artist’s statements, lectures and presentations on the specificity and originality of Szukalski’s achievements, as well as the activities of artists inspired by the iconographic richness of the work of this genius artist – primarily sculpture, but also painting, graphics and drawing, batik, fashion , tattoo, contemporary dance, art installations.

The project involves one-off events and events spread over time, taking place in many locations of Kazimierz Dolny, such as Albrecht贸wek, Baszta, Castle, the Vistula Museum with its branches (Kamienica Celejowska, Department of History and Culture of the Region, Branch of the Museum of Jewelery) Kazimierz Culture Center for Promotion and Tourism , Hotel Spichlerz, Kazimierskie Wzg贸rza vineyard and the broadly understood urban space.

The figure of Stanis艂aw Szukalski is strongly associated with both film and art, as well as the unique place of Kazimierz Dolny. In M臋膰mierz, on Albrecht贸wka, there are ruins of Willa Szuka艂ka, which in the interwar period belonged to Szukalski, who lived, worked and rested in Kazimierz for some time.

The most important goal of the Project is to change the perception of Szukalski’s work in negative contexts, emphasize the artistic value of his work and restore the due rank of this outstanding and forgotten artist in the history of art.

Most of the works presented during the Inspired by Szukalski Project are available for purchase! To order selected works, please contact us.

HARMONOGRAM I MAPA WYDARZE艃

ARTY艢CI PROJEKTU

EKSPERCI, KONSULTANCI I PROMOTORZY

G艁脫WNY PATRONAT:

PATRONAT HONOROWYI MEDIALNY:

PARTNERZY I SPONSORZY PROJEKTU:

SPRZEDA呕 DZIE艁 Z PROJEKTU:

Niepokorny umys艂 , nieprzeci臋tny tw贸rca, genialny artysta. Kim by艂 Stanis艂aw Szukalski?

A rebellious mind, an extraordinary creator, a brilliant artist. Who was Stanis艂aw Szukalski?

馃嚨馃嚤

Stanis艂aw Szukalski聽 urodzi艂 si臋 13 grudnia 1893 w Warcie, zmar艂 19 maja聽1987聽w聽Burbank, w Stanach Zjednoczonych. By艂 wybitnym polskim聽rze藕biarzem,聽malarzem, rysownikiem, projektantem i teoretykiem oraz za艂o偶ycielem i przyw贸dc膮 grupy artystycznej Szczep Rogate Serce. Od 1939 roku na sta艂e przebywa艂 za granic膮, Polsk臋 odwiedzi艂 tylko raz, w 1957 roku.

Nie ka偶dy o nim s艂ysza艂, nie ka偶dy zna jego prace. Jego zachowana tw贸rczo艣膰 jest tak charakterystyczna, wymowna i genialna, 偶e onie艣miela i nie pozwala przej艣膰 oboj臋tnie obok 偶adnej z prac.聽

Misj膮 naszego projektu jest wskrzeszenie pami臋ci o Stanis艂awie Szukalskim, rozpowszechnienie jego tw贸rczo艣ci oraz poszukiwanie nowych form artystycznego wyrazu, inspirowanych jego dzie艂ami.

馃嚞馃嚙

Stanis艂aw Szukalski was born on December 13, 1893 in Warta, Poland, and died on May 19, 1987 in Burbank, in the United States. He was an outstanding Polish sculptor, painter, draftsman, designer and theoretician, as well as the founder and leader of The Strain Horned Heart artistic group. From 1939, he stayed permanently abroad, he visited Poland only once, in 1957.

Not everyone has heard of him, not everyone knows his work. His preserved work is so characteristic, eloquent and genius that it intimidates and does not allow anyone to pass by indifferently.

The mission of our project is to revive the memory of Stanis艂aw Szukalski, disseminate his work and search for new forms of artistic expression inspired by his works.

馃嚨馃嚤

Jako wsp贸艂producent Leonardo DiCaprio przedstawi艂 w 2018 roku oryginalny film dokumentalny Netflix pod tytu艂em 鈥淲alka: 呕ycie i zaginiona tw贸rczo艣膰 Stanis艂awa Szukalskiego鈥 w re偶yserii Irka Dobrowolskiego. Film opowiada histori臋 Stanis艂awa Szukalskiego,聽 ekscentrycznego polskiego rze藕biarza i samozwa艅czego geniusza. Szukalski m贸g艂 zosta膰 legend膮, jednak przeszkodzi艂y mu w tym zar贸wno II wojna 艣wiatowa, jak i kontrowersyjna osobowo艣膰, a jego dzie艂a zosta艂y ponownie odkryte dopiero pod koniec jego 偶ycia. To artysta prawdziwie wybitny, a zatem dlaczego tak niewiele o nim wiemy?聽

馃嚞馃嚙

As a co-producer, Leonardo DiCaprio presented in 2018 the original Netflix documentary titled “The Fight: Life and Lost Works of Stanis艂aw Szukalski” directed by Irek Dobrowolski. The film tells the story of Stanis艂aw Szukalski, an eccentric Polish sculptor and self-proclaimed genius. Szukalski may have become a legend, but both World War II and his controversial personality prevented him from doing so, and his works were not rediscovered until the end of his life. He is a truly outstanding artist, so why do we know so little about him?

cytat ikona helisa
馃嚨馃嚤 Film 鈥濿alka: 呕ycie i zaginiona tw贸rczo艣膰 Stanis艂awa Szukalskiego" to fascynuj膮cy i niezwyk艂y zarazem portret wyj膮tkowego Polaka. Wyprodukowany m.in. przez Leonardo DiCaprio dokument odkrywa przed nami artyst臋, kt贸ry inspirowa艂 wielu tw贸rc贸w w Stanach Zjednoczonych, a w naszym kraju pozosta艂 stosunkowo nieznany. Do teraz. Stanis艂aw Szukalski nigdy nie by艂 globalnie znan膮 postaci膮. Uda艂o mu si臋 jednak poruszy膰 wielu znakomitych i wp艂ywowych ludzi. Jednym z nich by艂 Leonardo DiCaprio, kt贸ry pozna艂 go za po艣rednictwem swojego ojca, George'a, znawc臋 undergroundowej sztuki. Osobowo艣膰 Stacha Szukalskiego przyci膮ga艂a. Charyzma i wyj膮tkowo艣膰 jego postaci wy艂ania si臋 nie tylko z ka偶dego kadru, w kt贸rym s艂uchamy jego opowie艣ci, ale te偶 z jego prac i tego, co m贸wi膮 o nim ludzie, kt贸rzy mieli styczno艣膰 z nim osobi艣cie, b膮d藕 s膮 pod wra偶eniem jego prac. Film 鈥濿alka: 呕ycie i zaginiona tw贸rczo艣膰 Stanis艂awa Szukalskiego" idzie o wiele dalej w swoich rozwa偶aniach na temat postaci Stanis艂awa Szukalskiego. Autorzy dog艂臋bnie analizuj膮 nie tylko jego dzie艂a, ale i osobowo艣膰. Wspomagaj膮 si臋 przy tym archiwalnymi nagraniami wideo, w kt贸rych artysta opowiada o sobie, swoim 偶yciu, podej艣ciu do sztuki i filozofii. Film "Walka.." to te偶 opowie艣膰 o geniuszu, kt贸ry wyr贸s艂 dzi臋ki nieskr臋powaniu my艣li i rozwoju. O tym, jak wspania艂e dzie艂a oddzia艂uj膮ce na wielu ludzi, mog膮 zrodzi膰 si臋 tylko w wyobra藕ni niezm膮conej 鈥瀞zumami" z zewn膮trz. To film daj膮cy do my艣lenia i pokazuj膮cy ciekawy dualizm natury Szukalskiego. To kapitalnie opowiedziana historia 偶ycia i tw贸rczo艣ci jednostki wyj膮tkowej - przez niekt贸rych nazywanej Micha艂em Anio艂em XX wieku.
馃嚞馃嚙 The film "Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski" is a fascinating and at the same time unusual portrait of an exceptional Pole. Produced by Leonardo DiCaprio, among others, the documentary reveals an artist who inspired many artists in the United States, but remains relatively unknown in our country. now. Stanis艂aw Szukalski has never been a globally known figure. However, he managed to move many distinguished and influential people. One of them was Leonardo DiCaprio, who met him through his father, George, an expert in underground art. The personality of Stach Szukalski attracted. The charisma and uniqueness of his character emerge not only from every frame in which we listen to his stories, but also from his works and what people who had contact with him personally or are impressed by his works say about him. The film "Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski" goes much further in their deliberations on the figure of Stanis艂aw Szukalski. The authors thoroughly analyze not only his works, but also his personality. , your life, approach to art and philosophy. The film "Struggle (...)" is also a story about a genius who grew up thanks to unrestricted thoughts and development. How wonderful works that affect many people can be born only in an imagination not disturbed by external "noises". This is a film that gives food for thought and shows the interesting dualism of Szukalski's nature. It is a wonderfully told story of the life and work of an exceptional individual - by some people called Micha艂 Angel of the 20th century.
Anna Dobrowolska
Film producer

Noc Muze贸w

Warszawa 2022

Pierwsza promocja projektu Inspired by Szukalski

馃嚨馃嚤

Podczas tegorocznej Nocy Muze贸w 2022 nasi arty艣ci zaprezentowali zapowied藕 projektu Inspired by Szukalski. Brali艣my udzia艂 w projekcie Persistence na zaproszenie Pracowni Born to Create Jagi Hupa艂o w Warszawie. To by艂a niesamowita, pe艂na wra偶e艅 artystyczno- modowa noc!

The first teaser of the Inspired by Szukalski project

馃嚞馃嚙

During this year’s Night of Museums 2022, our artists presented a preview of the Inspired by Szukalski project. We took part in the Persistence project at the invitation of Pracownia Born to Create Jagi Hupa艂o in Warsaw. It was an amazing, exciting artistic and fashion night!

馃嚨馃嚤

Zapytania prosimy kierowa膰 do koordynator贸w projektu:聽

艁ukasz Kilarski
lukasz@helisafoundation.pl聽
+48聽502 994 689

Martha Mulawa
+48 885 958 479

馃嚞馃嚙

Please send any questions to the project coordinators:

艁ukasz Kilarski
lukasz@helisafoundation.pl聽
+48 502994689

Martha Mulawa
+48 885958479

艢led藕cie nas w social mediach聽 聽|聽 聽Follow us on social media